Velkommen til Ferronor AS

Kjære kunder,


Utbruddet av Corona-viruset har satt oss i en svært spesiell og krevende situasjon som er i stadig endring.
Pr. i dag kjenner vi ikke til spesielle forhold som gjør at vi ikke er i stand til å oppfylle våre forpliktelser, og vi vil gjøre vårt for å finne den best mulige veien gjennom denne vanskelige tiden.


Som en konsekvens av offentlige tiltak og restriksjoner kan dette likevel endre seg raskt.
Vi følger situasjonen nøye, og vil varsle dersom COVID-19 utbruddet kommer til å påvirke vår leveringsevne. Vi vil holde en tett dialog med våre kunder og leverandører, og finne løsninger som er så gode som mulig for begge parter.
Med ønske om et fortsatt godt samarbeid


Vennlig hilsen oss i Ferronor